Category: Technology

פודקאסט חדשות הטכנולוגיה - אהוד קינן ושחר שושן מפרשים את חדשות הטכנולוגיה של השבועיים האחרונים, ולא שוכחים לרגע להתלונן על דברים חסרי משמעות

קרב הפיקסלים ברדיט - 277

April 27, 2022

בגדול אנשים (ובוטים שהם יוצרים) יכולים לצייר דברים פיקסל אחד אחרי השני על משטח ענק, בשביל לעשות יצירה קולקטיבית וקורים שם כל מיני דברים

 

https://www.redditinc.com/blog/the-day-redditors-broke-the-internet-again?r

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/04/04/reddit-place-internet-communities/

 

לרלרת

  • לאהוד יש דלוריאן לגו שהוא בונה, נוסף על הדלוריאן הקטנה יותר שכבר יש לו
  • שחר ממליץ על טיול בכרמל, ספציפית שביל המערות אבל הוא נגד מי שמגדיר מהו שביל למיטיבי לכת
  • שחר מחפש פתרונות יצירתיים ליצירת שחור ופתור